Koncepcja wstępna budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Koleczkowo gm. Szemud, opracowana na zlecenie indywidualnego klienta.

Wyzwaniem było istniejące ukształtowanie terenu obejmujące skarpy o nachyleniu przekraczającym 15%. Stosunkowo duża powierzchnia działki z wąskim wjazdem zlokalizaowana na granicy Trójmiejskiego Parku Narodowego. Maksymalna wysokość określona od poziomu terenu przy wejściu do budynku.

Obowiązujący plan miejscowy nakazuje wykonanie dachów stromych dwuspadowych oraz równoległe ułożenie kalenicy w stosunku do drogi dojazdowej.

Zaprojektowana droga dojazdowa łagodnie skręca i prowadzi w kierunku budynku. Wydłużono jej długość aby wyłagodzić nachylenie.

Dojazd obsadzony zostanie roślinnością ekstensywną, miejscowo obgraniczony murami oporowymi z wbudowanym oświetleniem, częściowo otwarty na przylegający teren zielony.

Główne założenia projektowe to tarasowe ułożenie budynku i umieszczenie pod nadwieszeniem kondygnacji parteru pomieszczeń technicznych oraz garażu. Ważnym wyzwaniem było aby zaprojektowana architektura była nowoczesna ale o regionalnym charakterze i w nawiazaniu do kontekstu miejscowego.

Z zadaszonego tarasu rozciąga się panorama na dolinę oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy.