Zaprojektowana przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego obejęła rozbiórkę poddasza, likwidację balkonów na elewacji frontowej, przebudowę podziemia oraz wykonanie wiaty samochodowej.

Planowane prace budowlane poza robotami rozbiórkowymi ograniczone zostały do prac elewacyjnych, wymiany stolarki okiennej, balustrad oraz zagospodarowania terenu.