Projekt koncepcyjny budynku domu studenckiego. Zespół autorski: Robert Mielniczek, Eryk Nehring, Oskar Berent.