W bardzo wielu miejscowościach z uwagi na zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego musimy szukać rozwiązań łączacych nowoczesność z tradycjami kulturowymi miejsca. Nawiązywać możemy zarówno tradycyjną formą dachów jak i rozwiązaniami materiałowymi. Poniżej zaproponowana inwestorowi forma budynku wraz z projektem iluminacji.