Wielu z inwestorów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z budową, szukając informacji w Internecie na pewno zetknęło się z tym terminem. Czym zatem jest BIM? Gdzie leży jego przydatność dla projektanta, wykonawcy ale przede wszystkim dla inwestora w procesie budowlanym?

BIM to skrót od angielskich słów: building information modelling, co w tłumaczeniu oznacza: modelowanie informacji o budynku. Technologia ta pozwala na precyzyjne przedstawienie projektowanego budynku w 3D wraz z określeniem wszystkich jego parametrów takich jak: wielkość, materiały budowlane, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, kominy, urządzenia czy  instalacje. Wszystkie te obiekty posiadają informacje gabarytowe, wymiary, powierzchnie, kubatury, parametry cieplne, wilgotnościowe, wytrzymałościowe oraz koszty.

Nasi klienci, w standardzie otrzymują oferowaną przez naszą firmę usługę projektowania w BIM. Dokumentacja powstająca w 3D pozwala na czytelną i wizualną reprezentację przestrzenną zaprojektowanych obiektów. Współpraca z inwestorem, może odbywać się online lub bezpośrednio w naszym biurze. Dysponujemy narzędziami pozwalającymi w sposób przystępny i rzetelny przedstawić zaprojektowany obiekt, określić jego koszty, przygotować inwestycję oraz zarządzać dokumentacją na późniejszym etapie utrzymania obiektu, jego przeglądów gwarancyjnych, bieżącej konserwacji czy remontów.

Dla klienta indywidualnego inwestycja polegająca na budowie jest bardzo często pierwszym i jedynym zetknięciem się tak odpowiedzialnym przedsięwzięciem. Problematyka wyboru odpowiedniej działki, zaprojektowania i uzyskania pozwoleń na budowę, określenia kosztów inwestycyjnych, wyboru wykonawcy, organizacja budowy, kompletacja dokumentacji powykonawczej oraz jej organizacja na potrzeby przeglądów gwarancyjnych to dużo. Tym bardziej, że w tym czasie mamy często stałe obowiązki związane z pracą, domem i rodziną.

Ścieżka poszukiwania wiedzy w większości przypadków prowadzi od punktu do punktu, szukamy informacji w Internecie próbując odfiltrować często nierzetelne informacje.

Na tym etapie brakuje często całościowego spojrzenia a tym czasem decyzje podjęte determinują nasze późniejsze możliwości.

Nie każdy ma wyobraźnię przestrzenną i potrafi na podstawie rysunków dokumentacji budowlanej, rzutów, przekrojów i widoków zrozumieć budynek. Proces analizy dokumentacji wymaga czasu i skupienia. Prezentowanie w 3D daje możliwość przedstawienia projektu w czytelny i syntetyczny sposób, pozwalający bardzo szybko zorientować się jak będzie wyglądała projektowana  przestrzeń.

Jako profesjonalna firma architektoniczna, wychodzimy naprzeciw wyzwaniom oferując naszym klientom kompleksowe rozwiązania pozwalające na całościową organizację procesu budowlanego, z zachowaniem najwyższych standardów estetycznych i technicznych, w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia. Jesteśmy certyfikowanym wielobranżowym zespołem inżynierów, posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jesteśmy zrzeszeni w Izbach Architektów oraz Inżynierów Budownictwa. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Podsumowując zalety płynące z zastosowania narzędzi BIM oraz podjęcia współpracy z nami dla inwestora to przede wszystkim dokumentacja 3D zaprojektowanej przestrzeni. Ponadto informacja zawierająca zestawienia materiałowe i zestawienia ilościowe dla poszczególnych grup robót. To również szybkość, z jaką możemy przeanalizować warianty w kosztach dla wybranych materiałów. Harmonogramowanie z określeniem łańcucha dostaw na potrzeby budowy i terminów. Optymalizacja ilości dostaw w celu zniwelowania pustych przebiegów.

Model BIM pozwala na skuteczne zarządzanie obiektami pod kątem przeglądów okresowych, zarządzaniem dokumentacją i specyfikacjami urządzeń, terminami serwisowania i przeglądów gwarancyjnych, określeniem ilościowym materiałów i powierzchni przy planowaniu remontów i bieżącej konserwacji obiektu.

Robert Mielniczek, architekt IARP