Koncepcja architektoniczna zespołu zabudowy wielorodzinnej. Autor: Robert Mielniczek. Współpraca autorska: Piotr Osipowicz, Małgorzata Kruszko-Szotyńska, Szczepan Szotyński.