Projekt adaptacji istniejącej zabudowy oraz budowy nowego budynku usługowego.

Obecnie w centrach dużych miastach coraz trudniej o wolne tereny inwestycyjne. Te które są dostępne mają przeważnie zaporowe ceny. Inwestorzy stają przed dużym dylematem. Dobrym rozwiązaniem może być nabycie zabudowanej nieruchomości i dostosowanie jej do swoich potrzeb.

Prezentowany poniżej projekt, jest indywidualnym rozwiązaniem. Połączono nowoczesne formy architektoniczne z starą tkanką. Podobnie skontrastowano rozwiązania materiałowe różnicując obiekty zastane oraz nowe.

Autor: Robert Mielniczek, Współpraca autorska: Piotr Osipowicz.