Prezentujemy odrobinę sielskich klimatów z projektu zespołu zabudowy jednorodzinnej w Koleczkowie gmina Szemud. Bryły budynków zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają klasyczną formę typową dla architektury regionalnej. Uzupełnione o odrobinę nowoczesnego detalu architektonicznego w postaci wykusza na elewacji frontowej oraz metalowych wiatrownic i podbitek dachowych przechodzących na elewacje budynku. Podcienie balkonów oraz tarasów wykończone zostały lamelami drewnianymi.

W projekcie użyto tradycyjnych materiałów budowlanych w postaci dachówki ceramicznej, cegły, blachy, drewna oraz tynku. Ogrodzenie terenu zostało skomponowane z elementów kamiennych w siatkach stalowych podzielonych pasami zieleni.

Autor: Robert Mielniczek. Współpraca: Mikołaj Frankowski