Trwają prace nad projektem zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej bliźniaczej. Budynek zostanie dobudowany do istniejącego segmentu mieszkalnego. Lokalizacja na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Projekt stanowi przebudowę stanu „0” rozpoczętej budowy w oparciu o projekt budowlany zamienny. Z uwagi na stan zaawansowania prac budowanych, obowiązującą decyzję o warunkach zabudowy oraz istniejący segment bliźniaczy na granicy działki zostały narzucone mocne ramy ograniczające możliwości zabudowy.