Trwają prace nad nowym projektem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdyni. Prezentowane rysunki stanową koncepcyjny model budynku wykonywany każdorazowo w trakcie opracowywania projektu do rozmów z klientem aby lepiej zobrazować ideę i założenia przestrzenne.